Ustawienia sterownika


Ustawienia sterownika kotła z podajnikiem retortowym skośnym

Tryb zimowy
15 kW 20 kW 25 kW
Nastawa temperatury kotła 45-55°C 45-55°C 45-55°C
Czas podawania 13-14 sek 14 sek 15 sek
Czas między podawaniem 45-55 sek 45-50 sek 45-50 sek
Wydajność dmuchawy 3-5(przy biegu 11-70%)
Czas przedmuchu 15 sek 15 sek 15 sek
Czas przerwy w podtrzymaniu 15 min 15 min 15 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 1 1 1

Ustawienia sterownika kotła z podajnikiem retortowym skośnym

Tryb letni
15 kW 20 kW 25 kW
Nastawa temperatury kotła 45-55°C 45-55°C 45-55°C
Czas podawania 13-14 sek 14 sek 15 sek
Czas między podawaniem 45-55 sek 45-50 sek 45-50 sek
Wydajność dmuchawy 3-5(przy biegu 11-70%)
Czas przedmuchu 15 sek 15 sek 15 sek
Czas przerwy w podtrzymaniu 20 min 20 min 20 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 1 1 1


Ustawienia dla użytkowników kotła z podajnikiem wielopaliwowym EKOENERGIA

Tryb zimowy
15 kW 20 kW 25 kW
Nastawa temperatury kotła 45-55°C 45-55°C 45-55°C
Czas podawania 15 sek 16 sek 17 sek
Czas między podawaniem 45-50 sek 45-50 sek 45-50 sek
Wydajność dmuchawy 6-8 (przy biegu 11-70%)
Czas przedmuchu 20 sek 20 sek 20 sek
Czas przerwy w podtrzymaniu 15 min 15 min 15 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 1 1 1


Ustawienia dla użytkowników kotła z podajnikiem wielopaliwowym EKOENERGIA

Tryb letni
15 kW 20 kW 25 kW
Nastawa temperatury kotła 45-55°C 45-55°C 45-55°C
Czas podawania 15 sek 16 sek 17 sek
Czas między podawaniem 45-55 sek 45-50 sek 45-50 sek
Wydajność dmuchawy 6-8 (przy biegu 11 -70%)
Czas przedmuchu 20 sek 20 sek 20 sek
Czas przerwy w podtrzymaniu 20 min 20 min 20 min
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 1 1 1