UD-MAX

kociol na ekogroszek i drewno

Kotły typu UNI-MAX są nową wersją kotłów z regulowanym procesem palenia, opalanych miałem węgla kamiennego. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie. Proces spalania paliwa od góry do dołu.

BLACHA KOTŁOWA 6mm

Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm
(od mocy 90 kW grubość blachy 8 mm oraz 10 mm)

KOLOR

Standardowo piece wykonywane są w kolorze RAL 6029
Za dodatkową opłatą piece wykonywane są w kolorze wybranym przez klienta.

GWARANCJA

Gwarancja: 6 lat na szczelność połączeń spawanych, 2 lata na urządzenia elektryczne.

SPRAWNOŚĆ KOTŁA

Sprawność kotła na poziomie 88%

CZYSZCZENIE KOTŁA

Dzięki kanałom poziomym czyszczenie kotła odbywa sie przez drzwi czyszczakowe z przodu kotła.

KOMORA DODATKOWA

Kocioł wyposażony jest w awaryjną komore do palenia tradycyjnego.
W komorze zastosowane są ruszta stalowe wkładane do kotła po wcześniejszym wygaszeniu paleniska automatycznego

RUSZTA WYWRACANE

Ruszta w komorze ręcznej są wywracane dzięki czemu możemy doskonale oczyścić wszystko nad rusztami i cały popiół spada do szuflady. Następnym plusem wywracanych rusztów jest to, że nie potrzeba drzwiczek nad rusztami które są uciążliwe w każdym kotle poprzez swoje dymienie.Konstrukcja i wykonanie kotłów UNI-MAX są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonych w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE). Na kocioł udziela się gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w niniejszej instrukcji i załączonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadają również wentylator i regulator (zespoły handlowe). Kotły UNI-MAX po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi kotła, w której są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Kotły typu UNI-MAX przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopniC. Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu UNI-MAX mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN- 91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła powinna być wyższa 15-20% od obliczonego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UNI-MAX to miał węgla kamiennego, stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność około. 20%) Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawem elektrycznym. Kocioł składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu od dołu zamknięte rusztem wywracanym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik. Palenisko przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna kotła wykonana jest z trzech kanałów poziomych umożliwiających przepływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. Powierzchnie poziome kanałów konwekcyjnych są odpowiednio pochylone, co zapobiega się gromadzenia gazów. Z górnej części ostatniego kanału wyprowadzono czopuch. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła przez otwór wyczystny umieszczone w przedniej części kotła oraz przez drzwiczki zasypowe, paleniskowe i popielnikowe. Wszystkie drzwiczki oraz pokrywy wyczystek wyposażone są w uszczelki ze szczeliwa szklanego o przekroju 15x15mm i w czasie pracy kotła muszą być szczelnie zamknięte. Drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są podwójną duszą. W górnej części kotła umieszczone są króćce zasilania i termomanometru. W dolnej tylnej części kotła umieszczony jest króciec wody powrotnej a w przedniej dolnej części króciec spustu wody. Wentylator doprowadzający powietrze do kotła oraz mikroprocesorowy regulator umieszczone są nad górna ściana kotła lub na dole . Między wentylatorem a rynną powietrza umieszczona jest specjalna przysłoną, któraś otwiera się automatycznie w chwili uruchomienia wentylatora. Powietrze z wentylatora doprowadzone jest do komory spalania oraz pod ruszt do popielnika. Wokół komory paleniskowej, powietrze rozprowadzone jest ceownikiem , których otwory skierowane są pod odpowiednim kątem w stosunku do komory. Ilość dostarczanego powietrza do kotła jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem ściśle w funkcji temperatury wody. Na ogól w pierwszej fazie palenia (do 5-6 godz.) dopływ powietrza pod ruszt może być częściowo przydławiony a po tym okresie otwarty.

Po osiągnięciu wymaganej temperatury regulator wyłącza wentylator. W przerwach między następnym załączeniem, regulator automatycznie powoduje kontrolne przedmuchy. Parametry te ustawione są fabrycznie w oparciu o doświadczenie i w zasadzie nie wymagają zmiany.

Regulator wyposażony jest w czujniki kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła. W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 95°C, świeci czerwona pulsująca lampka Alarm oraz włącza się sygnalizacja dźwiękowa i pompa obiegowa.

Na życzenie klienta, kocioł może być wyposażony w regulator z programatorem, umożliwiającym zaprogramowanie automatyczne zmian temperatury kotła w różnych godzinach. Po zakończonym procesie palenia i spadku temperatury w kotle do 35°C, regulator wyłącza pracę wentylatora i pompę obiegową (jeżeli była załączona). Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora.

W kotłach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

kociol na ekogroszek i drewno

Cennik


Powierzchnia
do ogrzania (m2)
    
kW
      
    
UNI-MAX
23% VAT
100
    
15
    
3 070 zł
3 400 zł
150
    
20
    
3 250 zł
3 600 zł
200
    
25
    
3 520 zł
3 900 zł
250
    
30
    
3 880 zł
4 300 zł
300
    
35
    
4 060 zł
4 500 zł
350
    
40
    
4 420 zł
4 900 zł
450
    
50
    
5 950 zł
6 600 zł